NETAS MÜHENDİSLİK

Yönetimin Tarafsızlık-Bağımsızlık-Gizlilik Beyanı

NETAS MÜHENDİSLİK MUAYENE PERİYODİK KONTROL HİZ. A.Ş. faaliyetlerini herhangi bir tarafa bağlı olmadan bağımsız şekilde yürütecek şekilde kurulmuş ve yönetilmektedir. Hizmetlerimizi tarafsızlık, güvenirlilik ilkeleri ile sunmak kalite politikamızın bir parçasıdır. NETAS MÜHENDİSLİK ve dış kaynaklı personelde dâhil olmak üzere tüm çalışanları bu ilkelere uygun olarak çalışmalarını yürütmek sorumluluğunu taşırlar. Organizasyonumuz bunun sağlanması için gerekli yapıyı kurmuştur.

Firmamız tarafsızlığı ve güvenilirliği üzerine şüphe düşürecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak çalışmaktadır. Bununla ilgili aşağıdaki önlemler alınmıştır:

1. Firmamız ve dış kaynaklı personel de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımız verilen hizmet ile ilgi çelişkisi oluşturacak, karar verme bağımsızlığımıza zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Bu kapsamda hizmet verilen konuda tasarım, üretim, tedarik, kurulum, satın alma, sahiplik, kullanıcı veya bakım faaliyetlerini yürütemezler.

2. Firmamız hizmet verilen konularla ilgili tasarım, üretim, tedarik, kurulum, satın alma, sahiplik, kullanım, bakım gibi faaliyetleri olan yasal bir kuruluşun parçası değildir. Aynı şekilde bu tür faaliyetleri yürüten diğer kuruluşlarla da bağlantısı yoktur.

3. Firmamız ve dış kaynaklı personel de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın aldıkları ücretleri yaptıkları işin sayısı, hizmetin sonucuyla ilişkilendirmez.

4. Herhangi bir nedenle personel üzerinde tarafsızlık ve güvenirlik ilkesini ihlal edecek baskı kurulmasına izin verilmez.

5. Firmamız tarafsızlığımızı etkileyecek işletme içi eğitim faaliyetlerinde bulunmaz. Eğitim hizmetlerinin, diğer hizmetlerimizin sonucuna etki etmesine izin verilmez, müşterilere bununla ilgili imada dahi bulunulamaz.

6. Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz ederek ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayarak tarafsızlığımızın sürekliliği sağlanır.

7. Yapılan işle ilgili her türlü belge ve bilginin gizliliğine önem verilir, üçüncü taraflara ilgili kişilerin bilgisi haricinde paylaşılmaz.

NETAS MÜHENDİSLİK

Can Güvenliğiniz İçin Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Önemlidir.