BİLGİLENDİRME

Asansör Teknik Muayenesi ve İlgili Yönetmelik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerini TS EN ISO IEC 17020 Standardınca akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşlarının yapması zorunluluğu getirilmiştir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince Asansörlerin yılda en az 1 kez A Tipi Akredite Muayene Kuruluşları tarafından periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Bu muayenenin amacı asansörün kullanıcılar ve bakım personeli için güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi ve asansörle ilgili sorumluluğu olan tarafların (yöneticiler ve bakım firmaları) görevini yerine getirip getirmediğinin tespitidir.

Bina Sorumlusunun Yükümlülükleri

1) Bina sorumlusu asansörün kendisinin, bileşenlerinin, güvenlik ekipmanlarının aylık periyodik olarak bakımını sağlamakla yükümlüdür. Bina sorumlusu ile bakım faaliyetini yüklenecek firma kendi aralarında bakım sözleşmesini imzalamalıdır. Taraflar arasında bu sözleşmenin bir nüshası kendilerinde olacak şekilde saklanmalıdır. Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin bulunmaması veya söz konusu belgenin geçerlilik süresinin dolmuş olması A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol yapılmasına engel teşkil etmez.

2) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az bir defa periyodik kontrolünü yaptırmakla mükelleftir. Bulunduğu ilçe  veya bölgede T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir A tipi muayene kuruluşundan periyodik kontrol randevusu talep etmelidir.

3)Bina sorumlusu A tipi muayene kuruluşu tarafından randevu verilen tarihte asansörün bulunduğu tarihte binada asansörün muayenesi için gerekli koşulları sağlamalıdır (Binaya girişin sağlanması, makine dairesine ulaşımın sağlanması. Kuyu dibinde su varsa çektirilmeli, asansör arızalı ise kontrol öncesi çalıştırılması, binadaki asansörün ve asansörle bağlantılı cihazların elektriğinin varlığının sağlanması vb.).

4)Bina sorumlusu asansörün bakımını yetkilendirdiği firma ile imzaladığı bakım sözleşmesini muayene esnasında hazır bulundurmalı ve gelen muayene mühendisine göstermelidir.

5) Bina sorumlusu bakım faaliyetlerinde veya periyodik kontrol sonucunda tespit edilen eksiklikleri tamamlatarak asansörün güvenli hale getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Yetkili Servis Veya Montaj Firmasının Yükümlülükleri

1) Yönetmelik kapsamında yer alan asansörün bakımı, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yapılır. Yapı kullanma izin belgesi alan ve amacına uygun olacak şekilde ilk kez kullanıma açılan binada/yapıda yasal olarak bina sorumlusu atanana kadar asansör yaptırıcısı ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi yapılır.

2) Periyodik kontrol faaliyeti yürütülürken gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisince alınır.

3) Periyodik kontrol, asansör bakımını üstlenen, asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrole nezaret edecek olan kişinin teknik bakım personeli olması ve periyodik kontrolde A tipi muayene kuruluşu ile işbirliği yapması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır.

4)Takip kontrolüne ise asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi veya periyodik kontrol raporuna göre söz konusu uygunsuzlukları gidermek adına sadece bu iş için bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaret eder.

5) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. İlk periyodik kontrolün yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır.

NETAS MÜHENDİSLİK

Can Güvenliğiniz İçin Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Önemlidir.