NETAS MÜHENDİSLİK

NETAS Mühendislik; faaliyet gösterdiği alanlarda, sektörün dinamiklerini belirleyen öncü bir kurum olmayı misyon edinmiş; yenilikçi, sürekli iyileştirme odaklı , çalışmalarını evrensel standartlarda yürüten ve tüm faaliyet alanlarında topluma ve ilgili tüm paydaşlara maksimum fayda esası ile çözüm üretmek odaklı bir firmadır.

GÜVENLİ ASANSÖRLER

Can Güvenliğiniz İçin Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Önemlidir.

MİSYONUMUZ

TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre faaliyet gösteren güvenilir ve örnek bir Muayene Kuruluşu olarak anılmaktır.

VİZYONUMUZ

NETAS Mühendislik olarak Bilim ve Sanayi Bakanlığı’nın belirlediği standartlar çerçevesinde; muayene hizmetlerini en kaliteli, en güvenilir, en adaletli olacak şekilde gerçekleştirmek ve sürekliliği olan lider bir kurum olmak.

NETAS MÜHENDİSLİK Çalışma İlkelerimiz

YAPMIŞ OLDUĞUMUZ HER TÜRLÜ HİZMET VE AKTİVİTEDE AŞAĞIDAKİ İLKELERİ BENİMSEMEKTE VE SÜRDÜRMEKTEYİZ

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk

Tüm faaliyetlerde, ilişkilerde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalmak; dürüst ve açık davranarak verilen sözleri tutmak; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmak. Elde ettiğimiz bilgileri sorumluluk duygusuyla korumak.

Liderlik

Kurumsal yönetim, iş geliştirme ve proje yönetimi konularında güçlü bir yapıya, vizyona, sisteme sahip olarak Muayene Kuruluşları İşletim Sistemi sektöründe önder olmak.

Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık

Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri/gelişmeleri takip etmek; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve şirketin ilerlemesini ve hizmet sunucularının geliştirilmesine katkı sağlamak.

Verimlilik ve Etkinlik

Tüm faaliyetlerde proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; verimli, kaynakların etkin kullanıldığı, karlı bir şirket olarak hizmet verdiğimiz bireysel ve kurumsal müşterilerimize güven vermek.

Kalite ve Sonuç Odaklılık

Hizmetleri, Bilim ve Sanayi Bakanlığı standartlarında; planlanan zaman, kalitede sunmak. Belirlenen hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşmak.

Şeffaflık

Tüm süreçleri açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşarak , olası çıkar çatışmalarının risklerini tespit ederek gerekli önlemlerin alınması önceliklerimizdendir. Bu yaklaşım sonucu kararlarda açıklık ve uygulamada şeffaflık sağlamak.

Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerini varlık nedeni olarak görmek, onlara katma değerli ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak. Çalışanlarının gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir kurum olmak.

Ekip Çalışması

Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda, bir bütünün içerisinde; sorumluluklarının bilincinde, uyumlu, paylaşımcı, uzlaşmacı ve daima ülke ,müşteri ve şirket menfaatlerini gözeterek çalışmak.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sosyal ve çevre sorumluluklarının bilincinde proaktif bir kuruluş olarak faaliyetlerinden toplumu yararlandırmak ve bilinçlendirmek.

GÜVENLİ ASANSÖRLER

Can Güvenliğiniz İçin Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Önemlidir.