NETAS MÜHENDİSLİK

Yönetimin Tarafsızlık-Bağımsızlık-Gizlilik Beyanı

 

NETAS MÜHENDİSLİK MUAYENE PERİYODİK KONTROL HİZ. A.Ş.  faaliyetlerini  herhangi  bir  tarafa  bağlı olmadan bağımsız şekilde yürütecek şekilde kurulmuş ve yönetilmektedir. Hizmetlerimizi tarafsızlık,güvenirlilik ilkeleri ile sunmak kalite politikamızın bir parçasıdır.  NETAS MÜHENDİSLİK  ve  dış kaynaklı personelde dâhil olmak  üzere  tüm  çalışanları bu  ilkelere uygun  olarak  çalışmalarını  yürütmek  sorumluluğunu  taşırlar. Organizasyonumuz bunun sağlanması için gerekli yapıyı kurmuştur.

Firmamız tarafsızlığı ve güvenilirliği üzerine şüphe düşürecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak çalışmaktadır. Bununla ilgili aşağıdaki önlemler alınmıştır:

1.Firmamız ve dış kaynaklı personel de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımız verilen hizmet ile ilgi çelişkisi oluşturacak, karar verme bağımsızlığımıza zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Bu kapsamda hizmet verilen konuda tasarım, üretim, tedarik, kurulum, satın alma, sahiplik, kullanıcı veya bakım faaliyetlerini yürütemezler.

2.Firmamız hizmet verilen konularla ilgili tasarım, üretim, tedarik, kurulum, satın alma, sahiplik, kullanım, bakım gibi faaliyetleri olan yasal bir kuruluşun parçası değildir. Aynı şekilde bu tür faaliyetleri yürüten diğer kuruluşlarla da bağlantısı yoktur.

3. Firmamız ve dış kaynaklı personel de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın aldıkları ücretleri yaptıkları işin sayısı, hizmetin sonucuyla ilişkilendirmez.

4. Herhangi bir nedenle personel üzerinde tarafsızlık ve güvenirlik ilkesini ihlal edecek baskı kurulmasına izin verilmez.

5. Firmamız tarafsızlığımızı etkileyecek işletme içi eğitim faaliyetlerinde bulunmaz. Eğitim hizmetlerinin, diğer hizmetlerimizin sonucuna etki etmesine izin verilmez, müşterilere bununla ilgili imada dahi bulunulamaz.

6. Hizmetlerimizin  tarafsızlığını  tehdit  edebilecek  çıkar  çatışmalarını  düzenli olarak  analiz  ederek  ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayarak tarafsızlığımızın sürekliliği sağlanır.

7. Yapılan işle ilgili her türlü belge ve bilginin gizliliğine önem verilir, üçüncü taraflara ilgili kişilerin bilgisi haricinde paylaşılmaz.

8. NETAS Mühendislik’ in  yasal statüsünü tanımlayan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ nde  yer  alan  her türlü   malzeme, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının asansör ruhsat işleri ihalesine katılmak, bunların adına bu işleri yapmak, asansör firmalarına, bina yöneticilerine,  taahhüt firmalarına ve resmi kurumlara her türlü kontrollük, eğitim ve bilirkişilik hizmeti vermek, ekspertizlik hizmeti vermek, akreditasyon hizmeti yürütmek gibi ifadeler yer almakla birlikte kuruluşumuz bu hizmetleri vermemektedir.

 

NETAS MÜHENDİSLİK

Can Güvenliğiniz İçin Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Önemlidir.