NETAS MÜHENDİSLİK

Yönetimin Tarafsızlık-Bağımsızlık-Gizlilik Beyanı

 

NETAS MÜHENDİSLİK MUAYENE PERİYODİK KONTROL HİZ. A.Ş.  faaliyetlerini  herhangi  bir  tarafa  bağlı olmadan bağımsız şekilde yürütecek şekilde kurulmuş ve yönetilmektedir. Hizmetlerimizi tarafsızlık,güvenirlilik ilkeleri ile sunmak kalite politikamızın bir parçasıdır.  NETAS MÜHENDİSLİK  ve  dış kaynaklı personelde dâhil olmak  üzere  tüm  çalışanları bu  ilkelere uygun  olarak  çalışmalarını  yürütmek  sorumluluğunu  taşırlar. Organizasyonumuz bunun sağlanması için gerekli yapıyı kurmuştur.

Firmamız tarafsızlığı ve güvenilirliği üzerine şüphe düşürecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak çalışmaktadır. Bununla ilgili aşağıdaki önlemler alınmıştır:

1.Firmamız ve dış kaynaklı personel de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımız verilen hizmet ile ilgi çelişkisi oluşturacak, karar verme bağımsızlığımıza zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Bu kapsamda hizmet verilen konuda tasarım, üretim, tedarik, kurulum, satın alma, sahiplik, kullanıcı veya bakım faaliyetlerini yürütemezler.

2.Firmamız hizmet verilen konularla ilgili tasarım, üretim, tedarik, kurulum, satın alma, sahiplik, kullanım, bakım gibi faaliyetleri olan yasal bir kuruluşun parçası değildir. Aynı şekilde bu tür faaliyetleri yürüten diğer kuruluşlarla da bağlantısı yoktur.

3. Firmamız ve dış kaynaklı personel de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın aldıkları ücretleri yaptıkları işin sayısı, hizmetin sonucuyla ilişkilendirmez.

4. Muayene hizmetlerinden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek veya gruba üye olmasına ve muayene hizmeti verilecek olan kuruluşların sayısına bağlı olamaz.

5. Herhangi bir nedenle personel üzerinde tarafsızlık ve güvenirlik ilkesini ihlal edecek baskı kurulmasına izin verilmez.

6. Firmamız tarafsızlığımızı etkileyecek işletme içi eğitim faaliyetlerinde bulunmaz. Eğitim hizmetlerinin, diğer hizmetlerimizin sonucuna etki etmesine izin verilmez, müşterilere bununla ilgili imada dahi bulunulamaz.

7. Hizmetlerimizin  tarafsızlığını  tehdit  edebilecek  çıkar  çatışmalarını  düzenli olarak  analiz  ederek  ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayarak tarafsızlığımızın sürekliliği sağlanır.

8. Yapılan işle ilgili her türlü belge ve bilginin gizliliğine önem verilir, üçüncü taraflara ilgili kişilerin bilgisi haricinde paylaşılmaz.

9. NETAS Mühendislik ’in yasal statüsünü tanımlayan, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde “ her türlü malzeme Gazetesi’nde yer alan her türlü malzeme, ürün, tesis, donanım, cihaz, enstrüman, endüstriyel ünite veya merkez, fabrika, proses, dağıtım şebekesi, sistem ve yönetim sistemlerin kontrolü, değerlendirilmesi, test edilmesi, mukayesesi ve doğrulanması ve geçerli kılınması ile bunların risk süzgeçlerinden geçirilmesine yönelik tüm mühendislik hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak” ifade edilmekle birlikte kuruluşumuz bu alanlarda hizmet vermemektedir. Söz konusu alanlarda faaliyetlerin gerçekleşecek olması halinde bu hizmetler asansör periyodik kontrol faaliyetlerini yürüten ekipten farklı kişiler tarafından yürütülecektir.

 

NETAS MÜHENDİSLİK

Can Güvenliğiniz İçin Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Önemlidir.