NETAS MÜHENDİSLİK

Muayene Kuruluşları İşletim Sistemi Politikası

NETAS Mühendislik; faaliyet gösterdiği alanlarda, sektörün dinamiklerini belirleyen öncü bir kurum olmayı misyon edinmiş; yenilikçi, sürekli iyileştirme odaklı, çalışmalarını evrensel standartlarda yürüten ve tüm faaliyet alanlarında topluma ve ilgili tüm paydaşlara maksimum fayda esası ile çözüm üretmek odaklı bir firmadır.

Bu kapsamda NETAS Mühendislik Muayene Kuruluşları İşletimi Sistemi ile ilgili tüm yerel ve uluslararası mevzuata uygun şekilde çalışarak ve hiçbir ayrım yapmaksızın herkes için adil ve tarafsız davranarak hizmet verir. Tarafların memnuniyetini temel ilkesiyle hareket eder, faaliyetlerini mevzuat ve standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi, verdiği hizmeti en üst düzeyde tutmayı garanti eder.

Her ne amaçla olursa olsun maddi ve manevi çıkar beklemeksizin tüm personelinin yapacakları çalışmalarda tarafsız davranmalarını sağlar, müşterinin haklarını korur.

NETAS Mühendislik muayene kuruluşu her zaman herkese eşit davranan ve güvenilir olma ilkeleri ile hareket eder. Tüm muayene talebinde bulunan müşterilere eşit yaklaşımlarda bulunur. Muayene prosesinin eşit ve adil yürütülmesine , gizliliğine , bilgi ve belge güvenliğine zarar verecek kurum üst yönetimi ve yöneticileri tarafından hiçbir talimat ve öneride bulunulmayacağını taahhüt eder.

NETAS Mühendislik muayene kuruluşu olarak;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mevzuatları ile TS EN ISO/IEC 17020 Standardına ve rehber dokümanlara uygun olarak Muayene Kuruluşları İşletimi faaliyetlerini gerçekleştirmek , bu kapsamda gerekli olan tüm nitelikli, yeterli ve uzman personeli bünyesinde bulundurmak, standart gerekliliklerinin sürekliliğini sağlamak ve her zaman sürekli iyileştirme politikasını takip ederek hizmet etmeyi hedefler. Bu süreçlerin işleyişi esnasında tüm müşterilerin bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini garanti eder.

NETAS Mühendislik Muayene Kuruluşu olarak hedef ve politikamız; Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek ; bağımsız, tarafsız, adil, yeterli ve bütün i̇lgili taraflara güven veren bir muayene kuruluşu olmaktır.

NETAS MÜHENDİSLİK

Can Güvenliğiniz İçin Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Önemlidir.